Wat is zwangerschapsbegeleiding?

Zwangerschapsbegeleiding kan worden opgesplitst in pre - en postnatale kinesitherapie.
Prenatale kinesitherapie helpt je om je lichaam voor te bereiden op de bevalling.
Na de bevalling is het tijd voor postnatale kinesitherapie. Deze start na controle bij de gynaecoloog. Dit is na een zestal weken bij een natuurlijke bevalling en na een achttal weken bij een keizersnede.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat perinatale lessen zorgen voor een verkorte arbeidsduur en minder kans op incontinentie en pelvische orgaanprolaps op lange termijn. Dit geldt zowel voor vaginale bevallingen als voor keizersnedes, aangezien de zwangerschap op zich (het dragen van je kindje) de grootste risicofactor is voor de ontwikkeling van bekkenbodemproblematiek.

Onze aanpak

Je bewegingsvrijheid en je stabiliteit nemen af naarmate de bevalling dichterbij komt. Daarom besteden wij tijdens onze zwangerschapsbegeleiding voldoende aandacht aan onderandere informatie over het begin en verloop van de bevalling, ontspannings - en ademhalingsoefeningen, training van de bekkenbodemspieren, baringshoudingen, perstechnieken, houdingen om weeën op te vangen, partneroefeningen en houdingseducatie.

Na de bevalling is de heropbouw van de algemene conditie en spierkracht van zowel bekkenbodemspieren, core stability als de onderste en bovenste lidmaten van belang. Dit wordt individueel en eventueel sportspecifiek bekeken voor elke mama.
Er is ook altijd de mogelijkheid om de vervolg lessen samen met je kindje te doen, zodat je thuis ook samen kan oefenen.

Steeds wordt specifieke aandacht gegeven aan mogelijke aandoeningen zoals : zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn, rugklachten, vochtophopingen, diastase, bekkenbodemdysfuncties, …

Wij helpen u vrij bewegen, zonder beperkingen