Wat is manuele therapie?

Manuele Therapie is een gespecialiseerd domein binnen de kinesitherapie die zich richt op aandoeningen van het bewegingsstelsel. Deze therapie is gebaseerd op klinisch redeneren en maakt daarbij gebruik van specifieke behandeltechnieken zoals manuele technieken en therapeutische oefenvormen.


Onze aanpak

Na een uitgebreide anamnese en screening werkt onze manueel therapeut een individuele behandeling voor u uit. Deze behandeling bestaat uit manuele technieken op gewrichten en het spierzenuwstelsel om functies van het bewegingsapparaat te verbeteren en te herstellen. Afhankelijk van de aandoening en de bevindingen in het onderzoek worden andere technieken gebruikt.

Wij helpen u vrij bewegen, zonder beperkingen