Wat is osteopathie?

Osteopathie is een volwaardige medische therapie. Een osteopaat benadert het lichaam als een biologische eenheid. Parameters zoals bloeddruk, lichaamstemperatuur, ademhaling, werking van zenuwen, spieren en gewrichten zijn in het lichaam in evenwicht. Maar bij een ongeluk, operatie, overbelasting, stress of foutieve eetgewoonten kan dit verstoord geraken, met klachten als gevolg. Deze klachten komen voort uit een dysfunctie van de wervelkolom (osteon). Osteopathie is in dat geval een mogelijke behandeling.


Onze aanpak

De osteopaat plaatst de klacht in het totaalbeeld van u als patiënt. Tijdens een eerste afspraak nemen we de tijd voor een grondige anamnese. Om een goed beeld te krijgen, informeren we niet alleen naar de huidige klachten maar ook naar uw medische voorgeschiedenis, leefgewoonten, ongevallen, gebruik van medicatie en eetgewoonten.

Daarna nemen we klinische testen af om te ontdekken waar zich de voornaamste bewegingsstoornissen bevinden. We onderzoeken het hele lichaam en we gebruiken ook resultaten van medische onderzoeken zoals bloedanalyse, RX en CT-scan. Indien nodig werken we nauw samen met uw huisarts of behandelende specialist. Wanneer het onderzoek is afgerond en een beeld is gevormd van de mogelijke problematiek, gaan we aan de slag met manuele technieken om de functiestoornis op te lossen.

Wij helpen u vrij bewegen, zonder beperkingen